Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2012-677".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 73, tweede lid, 74, zesde lid, en 78f van de Wet werk en bijstand
Identifier stb-2012-677
Jaargang 2012
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-12-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 677
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 december 2012, houdende wijziging van het Besluit WWB 2007 in verband met enkele wijzigingen in de voorwaarden voor de toekenning van de meerjarige aanvullende uitkering
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-12-27