Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2012-676".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV
Identifier stb-2012-676
Jaargang 2012
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-12-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 676
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 20 december 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-12-27