Besluit van 20 december 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2012, nr. 2012-0000051149;

Gelet op artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 met uitzondering van de artikelen I, onderdelen G, H, K, L, N, Q en T, II, onderdeel A, IV, onderdeel A, V en VIIIB.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. F. Asscher

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet vereenvoudiging regelingen UWV treedt in werking op 1 januari 2013, met uitzondering van de onderdelen die zien op de calamiteitenregeling (artikel I, onderdelen G, H, K, L, N, Q, artikel IV, onderdeel A, artikel V, en artikel VIIIB) en de regels betreffende de aanpassing van het Dagloonbesluit (artikel I, onderdeel T en artikel II, onderdeel A). Inwerkingtreding van de calamiteitenregeling wordt beoogd op 1 oktober 2013 en inwerkingtreding van het Dagloonbesluit wordt beoogd op 1 juni 2013.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. F. Asscher

Naar boven