Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2012-659".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28286;595
Behandeld dossier 28286;567
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-12-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 130a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Grondslag Artikel 6.1 van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
Grondslag Artikel 4.5 van het Besluit dierlijke producten
Grondslag Artikel 4.3 van het Besluit diervoeders 2012
Grondslag Artikel 12.2 van de Wet dieren
Grondslag Artikel 9.5 van het Besluit diergeneesmiddelen
Identifier stb-2012-659
Jaargang 2012
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-12-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 659
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 13 december 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren, van het Besluit diergeneesmiddelen, het Besluit diervoeders 2012, het Besluit dierlijke producten en het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren, alsmede tot het doen vervallen van enkele bepalingen uit de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-12-20