Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2012-635".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30597;8
Behandeld dossier 30597;13
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-12-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 10, derde lid, en 13, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Identifier stb-2012-635
Jaargang 2012
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-12-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 635
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 3 december 2012, houdende wijziging van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering en van het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met de voorwaarden voor en de vergoeding van de aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de vaststelling van een wachttijd voor deze aanspraken
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-12-14