Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-55".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33000-XII
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-01-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-55
Jaargang 2012
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
PS key STB14614
Publicatiedatum 2012-02-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 55
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 26 januari 2012, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-02-17