Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2012-470".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27017;78
Behandeld dossier 27017;91
Behandeld dossier 27017;59
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-09-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 9, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 13, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 11b, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 11, vierde lid en artikel 12, vierde lid van de Wet primair onderwijs BES en artikel 34 van de Wet voortgezet onderwijs BES;
Identifier stb-2012-470
Jaargang 2012
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-10-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 470
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 21 september 2012 tot wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO, het Besluit kerndoelen WEC, het Besluit kerndoelen WPO BES en het Besluit kerndoelen onderbouw VO BES in verband met aanpassing van de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-10-18