Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2012-449".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-09-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel VIII van de Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
Identifier stb-2012-449
Jaargang 2012
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-10-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 449
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 25 september 2012, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-10-09