Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-381".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33288
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-07-12
Datum van uitgifte 2012-08-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-381
Jaargang 2012
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-08-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 381
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013
Uitgever Ministerie van Justitie