Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-07-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2012-357".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32534;3
Behandeld dossier 32535;3
Behandeld dossier 32534
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-07-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 5, eerste lid, 19, eerste lid, onder a, en 24, eerste lid, onder e, en vierde lid, van de Loodsenwet
Grondslag Artikelen 4:3, tweede lid, en 5:12, eerste en tweede lid, van de Arbeidstijdenwet
Grondslag Artikel XII van de wet van 6 juli 2011 (Stb. 394), houdende implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)
Grondslag Artikel 407, zesde lid, van het Wetboek van Koophandel
Grondslag Artikelen 19, eerste lid, 25b, eerste lid, 34, eerste lid, 36, 44, eerste lid, 48a, vierde lid, en 64 van de Wet zeevarenden
Identifier stb-2012-357
Jaargang 2012
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-07-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 357
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 juli 2012, houdende wijziging van algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de scheepvaart in verband met de implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag, 2006
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-07-27