Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2012-350".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32127;146
Citeertitel Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-07-12
Datum van uitgifte 2012-07-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 1.2, 2.2, eerste lid, 2.4, eerste lid, en 2.18 van de Crisis- en herstelwet
Grondslag Artikel 2.22, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Grondslag Artikel 8.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer
Identifier stb-2012-350
Jaargang 2012
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-07-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 350
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, Bijlage II bij de Crisis- en herstelwet en het Stortbesluit bodembescherming (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche)
Uitgever Ministerie van Justitie
Vervangen door stb-2012-350-n1