Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2012-276".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-06-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 10.1, eerste lid, van de Wet revitalisering generiek toezicht
Identifier stb-2012-276
Jaargang 2012
Onderwerp Bestuur | Provincies
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-06-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 276
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 13 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-06-27