Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2012, 276Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 13 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2012, nr. 2012-0000329803, DCB/CZW/S&B;

Gelet op artikel 10.1, eerste lid, van de Wet revitalisering generiek toezicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet revitalisering generiek toezicht, met uitzondering van de artikelen 1.2, onderdeel J, en 5.2, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten