Besluit van 13 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2012, nr. 2012-0000329803, DCB/CZW/S&B;

Gelet op artikel 10.1, eerste lid, van de Wet revitalisering generiek toezicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet revitalisering generiek toezicht, met uitzondering van de artikelen 1.2, onderdeel J, en 5.2, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven