Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-243".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33095
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-04-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-243
Jaargang 2012
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB14789
Publicatiedatum 2012-06-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 243
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 april 2012 tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-06-12