Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-05-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-185".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33000-IIA
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-01-26
Datum van uitgifte 2012-05-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-185
Jaargang 2012
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Pskey STB14755
Publicatiedatum 2012-05-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 185
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 26 januari 2012 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012
Uitgever Ministerie van Justitie