Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-173".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32895
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-04-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-173
Jaargang 2012
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB14682
Publicatiedatum 2012-04-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 173
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-04-26