Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2011-79".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-02-11
Datum van uitgifte 2011-02-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XXIX, eerste lid, van de Reparatiewet BZK 2010
Identifier stb-2011-79
Jaargang 2011
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB13916
Publicatiedatum 2011-02-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 79
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 11 februari 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2010
Uitgever Ministerie van Justitie