Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-616".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verzamelwet kinderopvang 2012
Behandeld dossier 32402
Behandeld dossier 33014
Behandeld dossier 32389
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-12-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-616
Jaargang 2011
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype ministerie
PS key STB14481
Publicatiedatum 2011-12-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 616
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet kinderopvang 2012)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-12-20