Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-572".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32196
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-11-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-572
Jaargang 2011
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB14437
Publicatiedatum 2011-12-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 572
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-12-06