Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2011-494".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-10-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel VII Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (Stb. 2011, 401)
Identifier stb-2011-494
Jaargang 2011
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
PS key STB14365
Publicatiedatum 2011-11-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 494
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 14 oktober 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (Stb. 2011, 401)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-11-04