Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-490".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32554
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-10-06
Datum van uitgifte 2011-11-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-490
Jaargang 2011
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype ministerie
Pskey STB14369
Publicatiedatum 2011-11-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 490
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 6 oktober 2011 tot wijziging van de Wet politiegegevens en van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en de implementatie van het Besluit van de Raad 2009/371/JBZ van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)
Uitgever Ministerie van Justitie