Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2011-335".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-06-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 80b, 86, 91, 99, 104, 105, 106, 116, 173 en 176, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Identifier stb-2011-335
Jaargang 2011
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
PS key STB14172
Publicatiedatum 2011-07-05
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 335
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 juni 2011 tot wijziging van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 in verband met de wet van 18 april 2011 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (Stb. 2011, 205)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-07-05