Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-270".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32474
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-05-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-270
Jaargang 2011
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype ministerie
PS key STB14136
Publicatiedatum 2011-06-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 270
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 23 mei 2011 tot wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-06-08