Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2011-249".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-04-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XIII, wet van 31 maart 2011 tot aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen
Identifier stb-2011-249
Jaargang 2011
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB14066
Publicatiedatum 2011-05-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 249
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 27 april 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 31 maart 2011 tot aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-05-27