Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2011-203".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-04-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel V, wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 810)
Grondslag Artikel VII, wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 130)
Identifier stb-2011-203
Jaargang 2011
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
PS key STB14056
Publicatiedatum 2011-05-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 203
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 27 april 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 810) en enkele onderdelen van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 130)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-05-06