Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2010-877".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-12-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XXII, Reparatiewet SZW 2011
Identifier stb-2010-877
Jaargang 2010
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB13757
Publicatiedatum 2010-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 877
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet SZW 2011
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-12-29