Besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet SZW 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2010, nr. W/WBJA/2010/25062;

Gelet op artikel XXII van de Reparatiewet SZW 2011;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Reparatiewet SZW 2011 treedt in werking met ingang van de datum waarop de Verzamelwet SZW 2011 in werking treedt met dien verstande dat de Reparatiewet SZW 2011 in werking treedt na de Verzamelwet SZW 2011.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de negenentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven