Besluit van 16 december 2010, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Besluit van 7 oktober 2010, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 14 december 2010, nr. VenW/BSK-2010/213634, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel XVIII van de Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en artikel XI het Besluit van 7 oktober 2010, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 31 december 2010 treden in werking:

  • a. de Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Stb. 2007, 176); en

  • b. het Besluit van 7 oktober 2010, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer (Stb. 2010, 746).

Onze Minister van Infastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 2010

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de negenentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven