Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2010-857".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31822
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-12-03
Datum van uitgifte 2010-12-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2010-857
Jaargang 2010
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
Pskey STB12764
Publicatiedatum 2010-12-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 857
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren
Uitgever Ministerie van Justitie