Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type RijksAMvB en heeft als identifier "stb-2010-854".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-12-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap
Identifier stb-2010-854
Jaargang 2010
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB13825
Publicatiedatum 2010-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 854
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek RijksAMvB
Taal nl
Titel Besluit van 13 december 2010, houdende wijziging van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-12-28