Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2010-757".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32310;3
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-11-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 1, 11a, 12, 13, 24, 31e en 32 Wbp 1940-1945
Identifier stb-2010-757
Jaargang 2010
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB13680
Publicatiedatum 2010-11-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 757
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 1 november 2010, houdende wijziging van algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-11-16