Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-08-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2010-325".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31467
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-07-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2010-325
Jaargang 2010
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype ministerie
PS key STB13132
Publicatiedatum 2010-08-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 325
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-08-31