Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2010-226".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-06-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III, Wet van 17 mei 2010 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie
Identifier stb-2010-226
Jaargang 2010
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB13119
Publicatiedatum 2010-06-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 226
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 10 juni 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 mei 2010 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-06-22