Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2009-621".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-09-23
Datum van uitgifte 2009-12-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel II, Wet van 23 december 2009, houdende wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag (Stb. 620)
Identifier stb-2009-621
Jaargang 2009
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB12822
Publicatiedatum 2009-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 621
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 23 december 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2009, houdende wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag (Stb. 620)
Uitgever Ministerie van Justitie