Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2009-542".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-12-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2009-542
Jaargang 2009
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB12760
Publicatiedatum 2009-12-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 542
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 3 december 2009 tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-12-21