Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2009-420".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-10-08
Datum van uitgifte 2009-10-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2009-420
Jaargang 2009
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB12621
Publicatiedatum 2009-10-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 420
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 oktober 2009 tot wijziging van de Metrologiewet in verband met implementatie van de wijziging van de EG-richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van meeteenheden
Uitgever Ministerie van Justitie