Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2009-327".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-07-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2009-327
Jaargang 2009
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB12449
Publicatiedatum 2009-07-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 327
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-07-31