Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2009-161".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-03-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 35, 38 en 45, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Identifier stb-2009-161
Jaargang 2009
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
PS key STB12357
Publicatiedatum 2009-04-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 161
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 30 maart 2009, houdende een verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling van nieuwe minimumnormen voor het houden van legkippen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-04-01