Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2009-160".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-03-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel IV, Besluit van 17 maart 2008, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, het Reglement rijbewijzen, het Voertuigreglement en het koninklijk besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer in gewone omstandigheden (Stb. 967), verband houdende met de doeltreffendheid in de praktijk en enkele technische wijzigingen
Identifier stb-2009-160
Jaargang 2009
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
PS key STB12336
Publicatiedatum 2009-04-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 160
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 20 maart 2009 tot inwerkingtreding van enige onderdelen uit het besluit van 17 maart 2008, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, het Reglement rijbewijzen, het Voertuigreglement en het koninklijk besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer in gewone omstandigheden (Stb. 967), verband houdende met de doeltreffendheid in de praktijk en enkele technische wijzigingen (Stb. 90)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-04-02