Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2009-158".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-03-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2009-158
Jaargang 2009
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype ministerie
PS key STB12341
Publicatiedatum 2009-03-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 158
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-03-31