Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2008-570".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Aanpassingswet basisregistratie inkomen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel X van de Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen)
Identifier stb-2008-570
Jaargang 2008
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype ministerie
PS key STB12135
Publicatiedatum 2008-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 570
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 18 december 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2008-12-29