Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2008-565".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Belastingplan 2009
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2008-565
Jaargang 2008
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
PS key STB12141
Publicatiedatum 2008-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 565
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2008-12-29