Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2008-506".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-11-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III, Besluit van 28 januari 2008 (Stb. 53), houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 (PbEU L 161) betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en in verband met enkele correcties van technische aard en artikel IV van het besluit van 3 oktober 2008 (Stb. 406), houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband met het toestaan van fietsverlichting die niet op de fiets is bevestigd en van het Voertuigreglement en het Kentekenreglement in verband met het herstel van twee onvolkomenheden
Identifier stb-2008-506
Jaargang 2008
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
PS key STB12036
Publicatiedatum 2008-12-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 506
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 17 november 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van het besluit van 28 januari 2008, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 (PbEU L 161) betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en in verband met enkele correcties van technische aard (Stb. 53) en artikel II, onderdeel E, van het besluit van 3 oktober 2008, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband met het toestaan van fietsverlichting die niet op de fiets is bevestigd en van het Voertuigreglement en het Kentekenreglement in verband met het herstel van twee onvolkomenheden (Stb. 406)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2008-12-09