Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2008-481".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-11-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel IV, eerste lid, wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele aanpassingen (Stb. 405)
Identifier stb-2008-481
Jaargang 2008
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB12008
Publicatiedatum 2008-11-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 481
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 12 november 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (Stb. 405)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2008-11-25