Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-10-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2008-405".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie Officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-09-25
Datum van uitgifte 2008-10-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2008-405
Jaargang 2008
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB11915
Publicatiedatum 2008-10-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 405
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen
Uitgever Ministerie van Justitie