Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2008-398".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie Officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-10-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel VIII van de wet van 25 september 2008, houdende aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt
Identifier stb-2008-398
Jaargang 2008
Onderwerp Economie | Handel
Organisatietype ministerie
PS key STB11927
Publicatiedatum 2008-10-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 398
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 6 oktober 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 september 2008 houdende aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2008-10-14