Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2008-263".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie Officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-07-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2008-263
Jaargang 2008
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
PS key STB11791
Publicatiedatum 2008-07-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 263
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 3 juli 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 juli 2008 tot wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2008-07-10