Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2008-186".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wet en Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg en vervallen Tijdelijk besluit gebruik sofinummer experimenten informatietechnologie zorg
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-05-23
Datum van uitgifte 2008-05-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2008-186
Jaargang 2008
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB11660
Publicatiedatum 2008-05-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 186
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 23 mei 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg alsmede van het tijdstip van vervallen van het Tijdelijk besluit gebruik sofinummer experimenten informatietechnologie zorg
Uitgever Ministerie van Justitie