Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-552".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2008
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-12-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-552
Jaargang 2007
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype ministerie
PS key STB11362
Publicatiedatum 2007-12-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 552
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 december 2007, houdende inwerkingtreding van de Wet van 29 november 2007 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (Stb. 551)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-12-21