Besluit van 14 december 2007, houdende inwerkingtreding van de Wet van 29 november 2007 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (Stb. 551)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2007, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/2007/37834;

Gelet op artikel XXV van de Wet van 29 november 2007 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (Stb. 551);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 29 november 2007 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (Stb. 551) treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven